• nchaung-22
  • nchaung-22
  • nchaung-22

Biz hakda

Biz hakda

“Hangzhou Lianchuang Tools Co., Ltd.” Hytaýyň Hangzhou şäherinde ýerleşýär. Gazon otlaýjy pyçak öndürijisi hökmünde gazon otlaýjy pyçaklarymyz, has çydamly we has berk bolan aşaky bainit gurluşy bolan gazon otlaýjy pyçagy almak üçin, pes temperaturaly awtomatlaşdyryş prosesi arkaly bor polat atly ýörite materialy ulanýar. Giňişleýin önüm hatarymyzda gazon otlaýjy pyçaklar, çotga kesiji pyçaklar, silindr otlaýjy pyçaklar, Kirpi kesmek pyçagy we ş.m. Müşderilere OEM talaplaryna laýyk gelýän hil öndürijiligine ynanyp bolar. Önümçilik üçin nusgalara, çyzgylara ýa-da OEM belgisine ýüz tutup bileris. Önümlerimiz ABŞ, Europeewropa, Kanada we beýleki sebitler ýaly dünýäniň çar künjegine eksport edilýär. Lianchuang, müşderilerimiz üçin çydamly, howpsuzlyk, hünär derejesi, arzan bahaly çalyşýan gazon otlaýjy pyçaklary öndürmek maksady bilen döredildi.
About Us